POZVÁNÍ NA X. MEZINÁRODNÍ VČELAŘSKOU AKADEMII


ČSV OO Zlín
Podívat se na tento email v prohlížeči...
RSS
Facebook ČSV OO Zlín
Web

Vážení včelaři, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na naši jubilejní akci. Přihlaste se co nejdříve!

Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.
a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek

Účast potvrdili předsedové včelařských spolků z Polska, Rakouska, Slovenska a zástupci dalších zahraničních institucí.

PROGRAM AKADEMIE

8:30 – 9:00 – Prezence a registrace účastníků
9:00 – 9:30 – Slavnostní zahájení Akademie, zdravice hostů

9:30 – 11:00 – Přednáška: MVDr. Hugo Merta (KVS, Zlín)
Téma: Činnost KVS při řešení nebezpečných nákaz včel

11:00 – 12:30 – Přednáška: doc. Ing. Robert Chlebo (SPU, Nitra)
Téma: Trvale udržitelné včelaření v evropském měřítku.

12:30 – 14:00 – Přestávka

14:00 – 15:30 – Přednáška: doc. MVDr. Juraj Toporčák, CSc.
(UVLF, Košice)
Téma: Vlivy prostředí na rozvoj nemocí včel

15:30 – 17:00 – Přednáška: Dr. Florian Schimpf (Universität
Würzburg, Německo)
Téma: HOBOS-Honig Bienen Onlines Studies

17:00 – 17:30 – Diskuse k přednáškám, vylosování výherců soutěže a závěr akademie

V závěru každé přednášky bude k danému tématu 15 minutová diskuze.
Registrace na X. mezinárodní včelařskou akademii
 
 
Organizační pokyny:
Účastnický poplatek činní 400,‐ Kč/osobu nebo ekvivalentní částka v EUR.
Poplatek zahrnuje příspěvek na režie, občerstvení a doprovodné materiály.
Závazně se můžete přihlásit do 31.3.2019
Každý jednotlivý účastník se musí zaregistrovat přes registrační formulář na webu: http://www.csvoozlin.cz.

Počet účastníků je omezen kapacitou sálu, proto se přihlaste co nejdříve!
Po zaregistrování účastníka mu bude zaslána faktura, kterou uhradí poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet okresní organizace Zlín vedeným u Poštovní spořitelny (ERA): 169468426/0300 (jako variabilní symbol použijte číslo faktury), u plateb ze zahraničí použijte číslo účtu IBAN: CZ74 0300 0000 0001 6946 8426 a BIC: CEKOCZPP. Veškeré bankovní poplatky hradí odběratel-plátce (účastník). Po přijetí a spárování platby Vám bude zasláno elektronické potvrzení, které je třeba vytisknout a přinést s sebou na akci.
V případě neúčasti přihlášeného člena je nutné poslat náhradníka, a sdělit emailem tuto informaci organizátorům.
Účastnický poplatek se nevrací.
Parkování osobních automobilů je možné na v okolí Kongresového centra ve Zlíně.
Budete-li chtít prezentovat činnost své ZO nebo jiné informace ve sborníku na Akademii, zašlete nejpozději do 15.3.2019 své příspěvky a materiály pro vytvoření prezentace na email: oozlin@vcelarstvi.cz.
Aktuální informace k akademii naleznete vždy na http://www.csvoozlin.cz

VYSOKOŠKOLSKÝ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR

V Uherském Hradišti je od školního roku 2018/2019 otevřen vysokoškolský bakalářský studijní obor: "Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny", který je určen všem studentům, jenž chtějí rozvíjet své znalosti, dovednosti, a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny.

Bližší informace o studijním oboru naleznete na stránkách: http://www.fves.eu/bc-vcelarstvi.html

Zájemci o studium mohou vyplnit "Přihlášku ke studiu". Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.

Zápis z výborové schůze ČSV - 6.3.2019


Zápis z výborové schůze ČSV- 6.3.2019 

Účastníci: Kalenda, Bosák, Dubčák, Matouškovi, Haluza, Venený, Šimečková, Novák, Hába, Barvík, Janota.

 1. Byla provedena rekapitulace obsahu jarního zpravodaje.
                                                                                                                                                             
 1. Den země se uskuteční 16.4.2019, v čase 15-18h, v prostoru Komenského parku /za starou knihovnou/.  Týden předtím budou probíhat přednášky na téma včelaření na základních školách /tak jako v minulém roce/.

 1. V souvislosti s žádostí důvěrníka př. Slezáka , týkající se poskytnutí informací ohledně výsledků vyšetření varoázy a MVP, proběhla diskuse různých názoru, o oprávněnosti sdělovat tyto informace. Bylo konstatováno, že každý včelař, který obdrží telefonát o výskytu varoázy a MVP, má sdělit tuto informaci svému důvěrníkovi.                                                                                                             Žádost přítele Slezáka , o možnosti sdělovat tyto informace přímo důvěrníkům bude odeslána do Státní laboratoře veteriny do Olomouce.

           zapsal 8.3.2019 Bosák

Oběžník OO ČSV Zlín 03/2019


ČSV OO Zlín
Podívat se na tento email v prohlížeči...
RSS
Facebook ČSV OO Zlín
Web

Vážení včelaři,

zasíláme Vám oběžník s informacemi od ČSV - OO Zlín, předejte je členům ve vašich ZO.
Aktiv zástupců základních organizací okresu Zlín
Dne 16.3.2019 od 9:00 se uskuteční aktiv předsedů základních organizací ČSV okresu Zlín v Sokolovně ve Vizovicích (Slušovská 177, Vizovice - mapa >> zde).

Na programu budou body z oblasti dotační politiky, zdravotní problematiky v kraji, vzdělávání včelařů a informace od člena RV o dění ve svazu.
 
Objednávky léčiv v roce 2019
Informace z CISu:

Pro objednávky lečív do VÚVč Dol je připraven nový modul. Modul zajištuje kompletní předání přesných informací od ZO k OO a následnou sumarizaci u OO. K objednávce léčiv musí být nově připojen seznam včelařů, seznam vyžaduje SZIF. Přiložený seznam včelařů není závislý na množství lečív, ale pouze oznamuje, kterým včelařům je lečivo určeno.
Návod na realizaci objednávky v CIS je zde: http://manualcis.formsoft.cz/objednavka-leciv/m368 
Pro získání informací od včelařů je připraven Export č. 17 u členů, nebo případně u stanovišť 117. 
Aktuální ceny a podmínky dodacích léčiv naleznete pod odkazem „Ceník a distribuce léčebných přípravků 2019“ zde www.beedol.cz/cenik.
Při kontrolách dotací ze strany SZIF v terénu se ukázalo, že si mnohde včelaři ani neuvědomují, že dostali a aplikovali dotované léčivo. Proto musí nově každá objednávka dotovaných přípravků obsahovat seznam včelařů, kteří si léčiva u své ZO objednali. Protože jedno balení léčiva může použít i více včelařů, není nutné přiřazovat počty balení léčiv ke konkrétním chovatelům, stačí seznam včelařů přiložený k celkové objednávce.
V praxi bude vše fungovat tak, že zdravotní referent ZO ČSV (nebo jiná pověřená osoba) vytvoří v systému CIS objednávku vč. seznamu včelařů a tu odešle přes CIS na OO ČSV (funkce „uložit a předat okresu“). Okresní organizace následně sumarizuje objednávky ZO do jedné hromadné objednávky OO, přičemž CIS vygeneruje schválený formulář „Hromadná objednávka přípravků pro včely v roce 2019“, který se potvrzený veterinárním lékařem odesílá do VÚVč Dol. Způsob zasílání finální objednávky se nemění, formulář lze poslat poštou nebo naskenovaný e-mailem. Seznamy včelařů se netisknou, ale zůstávají uloženy v CIS pro následnou kontrolu SZIF.
Návod na vytvoření a odeslání objednávky naleznete zde: http://manualcis.formsoft.cz/objednavka-leciv/m368
Bez těchto náležitostí nemůžeme dotaci vyřídit. Stejně jako v předchozích letech platí, že dotaci administrujeme pouze pro OO ČSV na maximálně 3, zcela výjimečně 4, objednávky (resp. faktury) ročně.
Termín sběru požadavků pro první souhrnnou objednávku je: 18.2.2019

Termín sběru požadavků pro druhou souhrnnou objednávku je: 15.4.2019

Termín sběru požadavků pro třetí souhrnnou objednávku je: 17.6.2019


Léčivo Gabon Flum je v současnosti na předobjednávku, jeho distribuce bude upřesněna v průběhu roku 2019.
POZVÁNKA
Přednášet budou:

doc. MVDr. Juraj Toporčák, Ph.D. - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Slovensko

doc. Ing. Róbert Chlebo, Ph.D. - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovensko

MVDr. Hugo Merta - Krajská veterinární správa, ČR

Dr. Florian Schimpf - Univerzita Würzburg, Německo
Záštitu nad akcí převzal

ministr zemědělství
Ing. Miroslav Toman, CSc.

a hejtman Zlínského kraje
Jiří Čunek

Účast potvrdili předsedové včelařských spolků z Polska, Rakouska, Slovenska a zástupci dalších zahraničních institucí.

Organizační pokyny:
Účastnický poplatek činní 400,‐ Kč/osobu nebo ekvivalentní částka v EUR.
Poplatek zahrnuje příspěvek na režie, občerstvení a doprovodné materiály.
Závazně se můžete přihlásit do 31.3.2019
Každý jednotlivý účastník se musí zaregistrovat přes registrační formulář na webu: http://www.csvoozlin.cz.


Počet účastníků je omezen kapacitou sálu, proto se přihlaste co nejdříve!
 
Po zaregistrování účastníka mu bude zaslána faktura, kterou uhradí poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet okresní organizace Zlín vedeným u Poštovní spořitelny (ERA): 169468426/0300 (jako variabilní symbol použijte číslo faktury), u plateb ze zahraničí použijte číslo účtu IBAN: CZ74 0300 0000 0001 6946 8426 a BIC: CEKOCZPP. Veškeré bankovní poplatky hradí odběratel-plátce (účastník). Po přijetí a spárování platby Vám bude zasláno elektronické potvrzení, které je třeba vytisknout a přinést s sebou na akci.
Účastnický poplatek se nevrací.
Parkování osobních automobilů je možné na v okolí Kongresového centra ve Zlíně.
Budete-li chtít prezentovat činnost své ZO nebo jiné informace ve sborníku na Akademii, zašlete nejpozději do 15.3.2019 své příspěvky a materiály pro vytvoření prezentace na email: oozlin@vcelarstvi.cz.
Aktuální informace k akademii naleznete vždy na http://www.csvoozlin.cz
Evropské dotace pro včelaře
Na stránkách ČSV, z.s. byly zveřejněny nové formuláře pro žadatele o dotace EU.
 

Budete-li žádat o dotace, využívejte tyto formuláře. Staré formuláře nelze použít. Na stránkách naleznete rovněž  podmínky pro žadatele.

V případě dotazů se obracejte na předsedu OO Zlín - Dr. Roman Slavík (email: oozlin@vcelarstvi.cz, tel: 777 096 829)
Informace k dění v ČSV
Vážení přátelé, ze sekretariátu ČSV nám bylo doručena informace pro členy ZO, OO, RV a ÚKK. Přeposílám všem informace:

JUDr. Karel Brückler nás vyzval k odeslání dopisu na všechny OO a ZO ČSV, členům RV a ÚKK k chybné informaci v dokumentu JUDr. Karla Poupěteho, kterou jste obdrželi a kde bylo uvedeno, že právní zástupce jednoho ze žalovaných - Ing. Leoše Dvorského, Mgr. Petr Šupal, je z Advokátní kanceláře Brückler, advokátní kanceláře bývalého předsedy našeho svazu. Za tuto mylnou informaci se omlouváme.
V příloze posíláme pro Vaši informaci text omluvy, která bude zveřejněna na žádost JUDr. Brücklera v březnovém časopise Včelařství a která obsahuje i zdůvodnění, jak jsme dospěli k závěru, že Mgr. Petr Šupal je z AK Brückler.

S pozdravem

Mgr. Jarmila Machová v.r.                                                    Ing. Petr Šerák v.r.
předsedkyně                                                                                 tajemník 
 
Zde ještě přikládáme plné znění omluvy ČSV:

Vážení přátelé,
původně se měl březnový editorial zabývat včelařským tématem, ale člověk míní a okolnosti mění. Letošní únorový úvodník, který jsme věnovali vysvětlení situace kolem nesmyslného a nestandardního zahájení exekuce na majetek svazu, vyvolal reakci JUDr. Karla Brücklera, který nás vyzval „k provedení tiskové opravy, omluvy a nápravy stavu věci“. Upozornil nás, že informace v úvodníku čísla 2 tohoto roku časopisu Včelařství, že byla zahájena exekuce v režii právního zástupce jednoho ze žalovaných – Ing. Leoše Dvorského - Mgr. Petra Šupala, koncipienta (nyní už advokáta) z Advokátní kanceláře Brückler, advokátní kanceláře bývalého předsedy našeho svazu…. se nezakládá na pravdě. Byli jsme jím současně upozorněni, že v případě odmítnutí provedení tiskové opravy, omluvy a nápravy stavu věci, bude nucen využít veškeré právní prostředky, které mu Stanovy, občanský a trestní zákoník umožňují.
Nejprve bych se ráda vyjádřila k tomu, jak jsme dospěli k závěru, že Mgr. Petr Šupal je z AK Brückler:
Obsah únorového článku vycházel ze skutečnosti, že Mgr. Petr Šupal má fakticky dle seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou (ČAK) sídlo na adrese U hrušky 63/8, 150 00 Praha 5, tudíž stejné sídlo jako JUDr. Karel Brückler. Dále, že současná e-mailová adresa Mgr. Petra Šupala je psupal@akbruckler.cz, takže pan magistr používá stejnou doménu jako doktor Brückler. A konečně jsme vycházeli z údajů uvedených v zápatí dokumentu „Exekuční návrh na pověření soudního exekutora“ ze dne 29.11.2018, který podal v zastoupení Ing. Leoše Dvorského Mgr. Petr Šupal. Je tam uvedeno stejné telefonní číslo a stejné číslo faxu, jaké má JUDr. Brückler v seznamu advokátů ČAK. Vzhledem k uvedeným faktům a k tomu, že sídlo je jednopatrová vilka, jsme předpokládali a předpokládal by to asi každý člověk, že pan magistr Šupal je z kanceláře doktora Brücklera.  Až na základě výzvy JUDr. Brücklera bereme na vědomí, že tomu tak není, a za toto pochybení se mu omlouváme.
Vážení přátelé, omlouváme se i vám, neboť náš časopis Včelařství je především odborné a společenské periodikum pro členy svazu a takovéto články do něj nepatří.
Mgr. Jarmila Machová

P. S.
Soud vyhověl našim námitkám proti příkazu k úhradě nákladů druhé exekuce ve výši 37 800 Kč a tento příkaz zrušil. Soud nám dal za pravdu, že jsme plnili dříve, než nám bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, tedy dobrovolně. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
 

VYSOKOŠKOLSKÝ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR

V Uherském Hradišti je od školního roku 2018/2019 otevřen vysokoškolský bakalářský studijní obor: "Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny", který je určen všem studentům, jenž chtějí rozvíjet své znalosti, dovednosti, a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny.

Bližší informace o studijním oboru naleznete na stránkách: http://www.fves.eu/bc-vcelarstvi.html

Zájemci o studium mohou vyplnit "Přihlášku ke studiu". Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.
Kurz "nejen" pro začínající včelaře
Pro zájemce o včelaření, začínající včelaře, ale i ty, kteří si chtějí rozšířit obzory, jsme připravili vzdělávací kurz.
Kurz je plánován na celou jednu včelařskou sezónu.

Přihlášky do kurzu lze stále podávat.
Účastníci získají nejen základní teoretické poznatky, ale také budou absolvovat praxi na včelnici.
V případě zájmu, kontaktujte předsedu OO Zlín – Dr. Romana Slavíka. (email: slavik@post.cz)
Propagace aktivit základních organizací ČSV
OO Zlín nabízí možnost všem ZO v okrese možnost propagace své činnosti v připravovaném propagačním materiálu o včelařství na Zlínsku.

Všechny ZO, které budou chtít prezentovat svou činnost, pořádané akce, včelařsky zajímavá místa a aktivity spojené s prací s mládeží, musí zaslat potřebné materiály (texty, fotografie, atd.) nejpozději do 10. dubna 2019 na email: slavik@post.cz.

Akce pořádané v rámci činností ZO budou také zveřejňovány na webu a facebookových stránkách OO Zlín, a rovněž v těchto oběžnících.
Soutěž pro hobby včelaře o "Zlatý medník"
ČSV OO Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem vyhlašuje soutěž pro hobby včelaře o:
 
ZLATÝ MEDNÍK

Cílem "soutěže o Zlatý medník" je propagace včelařských produktů od hobby včelařů mezi veřejností a spotřebiteli. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na dnu Zlínského kraje.

Zájemci mohou soutěžit v kategoriích:
 1. Med
 2. Ostatní včelí produkty
 3. Design balení a etiket

Propozice pro účastníky:
 1. Zájemci o účast v soutěži se musí přihlásit pomocí webového formuláře na stránkách ČSV OO Zlín (http://csvoozlin.cz/soutez-zlaty-mednik/).
 2. Do každé soutěžní kategorie lze přihlásit maximálně 5 vzorků od jednoho soutěžícího.
 3. V kategorii "Med" lze přihlašovat pouze vzorky letošního medu v sklenicích typu Facette o objemu 720 mL. Jeden vzorek pro degustační posouzení o minimální hmotnosti 500 g, který bude ve sklenici bez etikety, a druhý vzorek o minimální hmotnosti 500 g s etiketou.
 4. Přihlašované vzorky je třeba předat pořadateli soutěže, nejpozději do 1. 9. 2019, 18:00 hod. na adresu: ČSV OO Zlín, P.O.Box 33, 76311 Želechovice nad Dřevnicí.
 5. Hodnocení bude prováděno nejprve odbornou komisí s vyloučením veřejnosti.
 6. Následně na dnu Zlínského kraje bude moci veřejnost provést posouzení vzorků účastnících se soutěže.
 7. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci dne Zlínského kraje.
 8. Majitelé oceněných vzorků získají čestné uznání a věcné ceny (příp. poukázky) dle dosaženého umístění.
 9. Převzetí ceny si zajistí majitel soutěžního vzorku s pořadatelem proti předložení kontrolního kupónu identického s označením vzorku.
 10. Výsledky soutěže i se jmény zapojených včelařů budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele www.csvoozlín.cz, s čímž dává soutěžící přihlášením do soutěže souhlas.