Včelařský zájezd ZO ČSV Zlín – Olšovec u Hranic na Moravě, přítel ing. Pavel Stupárek, sobota 28.7.2018 - plně obsazen

Zájezd se uskuteční v sobotu 28.7.2018. Odjezd je ze Zlína v 7.00 hodin z tradičního místa od Fakulty technologické UTB ve Zlíně (staré baťovské koupaliště). Předpokládaný návrat ve 21,00 hodin.

Vážení včelaři,

zasíláme Vám oběžník s informacemi od ČSV - OO Zlín, předejte je členům ve vašich ZO.
 
Výdej léčiv II. objednávky
Dne 10.7.2018 byla naskladněna léčiva z II. objednávky.
Výdej léčiv bude probíhat dne 13.7.2018 od 16:00 na včelnici př. Kalendy na adrese: Lípa 26, Želechovice nad Dřevnicí.
ZO, která si léčiva objednala, nechť předají informaci svým zdravotním referentům.
 

VYSOKOŠKOLSKÝ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR

V Uherském Hradišti bude ve školním roce 2018/2019 otevřen vysokoškolský bakalářský studijní obor: "Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny", který je určen všem studentům, jenž chtějí rozvíjet své znalosti, dovednosti, a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny.

Bližší informace o studijním oboru naleznete na stránkách: http://www.fves.eu/bc-vcelarstvi.html

Zájemci o studium mohou vyplnit "Přihlášku ke studiu". Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.
 
Nákazová situace v okrese Zlín - informace SVS

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP okres Zlín – Provodov, Kladná Žilín, Všemina, Vítová, Luhačovice, Březnice u Zlína, Petrůvka u Slavičína

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji:
(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Provodov na Moravě, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Horní Lhota u Luhačovic, Podhradí u Luhačovic, Provodov na Moravě, Lípa nad Dřevnicí, Želechovice nad Dřevnicí,
(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Kladná Žilín, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Kladná Žilín, Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Pozlovice, Rudimov, na okrese Uherské Hradiště Přečkovice,
(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Všemina, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Dešná u Zlína, Chrastěšov, Jasenná na Moravě, Lutonina, Neubuz, Trnava u Zlína, Všemina,
(4) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Vítová, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Vítová, Štípa, Lukov u Zlína, Lukoveček,
(5) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Luhačovice, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Kladná Žilín, Luhačovice, Ludkovice, Pozlovice, na okrese Uherské Hradiště Přečkovice,
(6) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Březnice u Zlína, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Bohuslavice u Zlína, Březnice u Zlína, Doubravy, Kudlov, Malenovice u Zlína, Zlín,
(7) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Petrůvka u Slavičína, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Dolní Lhota u Luhačovic, Kladná Žilín, Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Pozlovice.
 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP okres Zlín – Vlachovice, Velíková, Kladná Žilín

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji:
(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v obci Velíková, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Březová u Zlína, Hrobice na Moravě, Hvozdná, Kašava, Lukov u Zlína, Ostrata, Štípa, Velíková, Vlčková,
(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Vlachovice, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Divnice, Křekov, Lipová u Slavičína, Vlachovice, Vrbětice,
(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v obci Kladná Žilín, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Kladná Žilín, Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Rudimov.
Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.
 
Soutěž pro Hobby včelaře o "Zlatý Medník"
ČSV OO Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem vyhlašuje soutěž:
O ZLATÝ MEDNÍK

Cílem "soutěže o Zlatý medník" je propagace včelařských produktů od hobby včelařů mezi veřejností a spotřebiteli. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na dnu Zlínského kraje.
Zájemci mohou soutěžit v kategoriích:
 1. Med
 2. Medovina
 3. Perník
 4. Ostatní včelí produkty
 5. Design balení a etiket
Propozice pro účastníky:
 1. Zájemci o účast v soutěži se musí přihlásit pomocí webového formuláře na stránkách ČSV OO Zlín (http://csvoozlin.cz/soutez-zlaty-mednik/).
 2. Do každé soutěžní kategorie lze přihlásit maximálně 5 vzorků od jednoho soutěžícího.
 3. V kategorii "Med" lze přihlašovat pouze vzorky letošního medu v sklenicích typu Facette o objemu 720 mL. Jeden vzorek pro degustační posouzení o minimální hmotnosti 500 g, který bude ve sklenici bez etikety, a druhý vzorek o minimální hmotnosti 500 g s etiketou.
 4. Přihlašované vzorky je třeba předat pořadateli soutěže, nejpozději do 1. 9. 2018, 18:00 hod. na adresu: ČSV OO Zlín, P.O.Box 33, 76311 Želechovice nad Dřevnicí.
 5. Hodnocení bude prováděno nejprve odbornou komisí s vyloučením veřejnosti.
 6. Následně na dnu Zlínského kraje bude moci veřejnost provést posouzení vzorků účastnících se soutěže.
 7. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci dne Zlínského kraje.
 8. Majitelé oceněných vzorků získají čestné uznání a věcné ceny (příp. poukázky) dle dosaženého umístění.
 9. Převzetí ceny si zajistí majitel soutěžního vzorku s pořadatelem proti předložení kontrolního kupónu identického s označením vzorku.
 10. Výsledky soutěže i se jmény zapojených včelařů budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele www.csvoozlín.cz, s čímž dává soutěžící přihlášením do soutěže souhlas.
 
 
Kurz "nejen" pro začínající včelaře
Pro zájemce o včelaření, začínající včelaře, ale i ty, kteří si chtějí rozšířit obzory, jsme připravili vzdělávací kurz.
Přihlášky do kurzu lze podávat od srpna 2018, kurz je plánován na celou jednu včelařskou sezónu.
Účastníci získají nejen základní teoretické poznatky, ale také budou absolvovat praxi na včelnici.
V případě zájmu, kontaktujte předsedu OO Zlín – Dr. Romana Slavíka. (email: slavik@post.cz)

Včelařský zájezd ZO ČSV Zlín – Olšovec, sobota 28.7.2018 - plně obsazen

Zájezd se uskuteční v sobotu 28.7.2018. Odjezd je ze Zlína v 7.00 hodin z tradičního místa od Fakulty technologické UTB ve Zlíně (staré baťovské koupaliště). Předpokládaný návrat ve 21,00 hodin.

Smutná zpráva - zemřel př. Jiří Dofek

Vážení přátelé,

do včelařského nebe včera 3.7.2018 po 17 hod. odešel náš dlouholetý pokladník ZO ČSV Fryšták, můj tatínek a přítel Ing. Jiří Dofek.
Děkuji za vaši tichou vzpomínku a projevenou úctu jménem celé naší rodiny.

Jana Hrabíková

Poslední rozloučení se koná v pátek 6. července 2018 ve 14.00 hodin v římskokatolickém kostele ve Fryštáku.

Včelařský zájezd 2018 - Olšovec

Pozvánka - Včelařský zájezd ZO ČSV Zlín – Olšovec, sobota 28.7.2018

Zveme všechny členy a rodinné příslušníky na tradiční zájezd naší včelařské organizace – tentokráte do Olšovce, ke včelaři ing. Pavlovi Stupárkovi, kterého jsme již před několika lety navštívili a obdivovali (28.7.2013) jeho nový včelín a včelařské zařízení v Olšovci nedaleko Hranic na Moravě. Při zpáteční cestě je předpoklad navštívení hradu Helfštýn nebo i na jiném zajímavém místě.
Zájezd se uskuteční v sobotu 28.7.2018. Odjezd je ze Zlína v 7.00 hodin z tradičního místa od Fakulty technologické UTB ve Zlíně (staré koupaliště). Předpokládaný návrat ve 21,00 hodin. Cena zájezdu je 500 Kč (v ceně je autobus, oběd a vstupné ke včelaři). Přihlášky u přítele Pavla Šimečka, tel. 737172520 nejpozději do úterý 3.7.2018.

Zápis z výborové schůze ČSV - 6.6.2018


Zápis z výborové schůze ČSV- 6.6.2018

Účastníci: Kalenda, Bosák, Dubčák, Matoušek, Novák, Barvík,Hurta.

 1. Př. Dubčák , jako předseda revizní komise  upozornil na neplnění usnesení výroční schůze - zajištění aktualizace databáze CIS a zajištění nového /přehlednějšího/ uspořádání internetových stránek.
 2. V nejbližších dnech by měl přítel Dubčák obdržet dodávku léčiva. Následně budou důvěrnící vyzváni k jejich odběru.
 3. na včelařský zájezd je aktuálně přihlášeno 28 členů - do 30.6. je možnost přihlášení pro další zájemce.
 4. Výjezdní seance se koná 22.8.2018. Sraz je u kašny před "starou knihovnou" v 18. 00h. - doprava je zajištěna.
 5. zájemci o kyselinu mravenčí si ji mohou individuelně zakoupit v internetovém prodeji, např. na stránce: http://www.optipanshop.cz/kategorie/ostatni-chemie/kyselina-mravenci-85-c-1000-ml/
 
           zapsal 6.6.2018 Bosák