Pozvánka na přednášku "Mor včelího plodu"

Pozvánka na přednášku "Mor včelího plodu"

Vážení přátelé, přijměte prosím pozvání Výboru ZO ČSV Zlín Vás srdečně zve na přednášku na téma 

MOR VČELÍHO PLODU

Datum konání: 25.dubna 2018 v 18.00 hodin
Místo konání: na Hotelu SOLE.
Přednášející: MVDr. Hugo Merta, veterinární inspektor KVS Zlín

Těšíme se na Vaši účast

za výbor ZO ČSV Zlín předseda Ing. Kalenda Jiří


Zápis z výborové schůze ČSV - 4.4.2018


Zápis z výborové schůze ČSV- 4.4.2018 


Účastníci: Kalenda, Bosák, Dubčák, Matoušek,  Janota, Hába, Venený, Novák, Barvík.  1. Př. Kalenda seznámil přítomné s konceptem programu oslav stoletého výročí založení organizace zlínských včelařů.  Rozhodnutí o založení organizace padlo v září 1919, k založení však došlo až v roce 1920.                                                                                                               Předpokládá se, že oslavy stoletého výročí  proběhnou ve dvou fázích - první již v září  2019, u příležitosti pořádání Dne kraje Zlín, kde bude příležitost za hojné účasti návštěvníků prezentovat naši ZO. Druhá fáze oslav proběhne v roce stoletého výročí v roce 2020, za účasti našich členů a pozvaných hostů /pravděpodobně na hotelu Moskva/. Program bude mimo jiné zahrnovat odbornou včelařskou přednášku.                                                                         Program oslav bude v průběhu roku 2018 dále upřesňován.
2.       Libor Dubčák poskytl informaci,  že dne 23.03.2018 byla odeslána na Ministerstvo zemědělství adjustovaná žádost o úhradu nákladů za vyšetření vzorků měli na případný výskyt moru včelího plodu.                                                                                                                               

3.      Libor Dubčák dále informoval výbor, že byly zpracovány podklady pro objednání léčiva na rok 2018 a léčivo bylo následně objednáno. Termín předání léčiva důvěrníkům bude upřesněn.

4.       Výbor ZO ČSV Zlín srdečně zve včelaře na přednášku na téma MOR VČELÍHO PLODU, která se bude konat 25.dubna 2018 v 18.00 hodin na Hotelu SOLE. Přednášející: MVDr. Hugo Merta, veterinární inspektor KVS Zlín.

  1. Naše účast na Dni Země  2018 proběhne formou přednášek - 16.4. na ZŠ Křiby, 18.4. ZŠ Štípa a 20.4 2x v MŠ Zlín.
  2. Včelařský zájezd 28.7.2018  bude k manželům  Stupárkovým do Olšovce - termín platí .
  3.  21.4 se v UH. Hradišti oba naše včelařské kroužky /Želechovice a Podhoří/  zúčastní soutěže pro mladé včelaře /Zlatá včela/ .
8.    Bylo rozhodnuto, že účast na odborných seancích nebudou zpoplatňována.
9.    Pro pořádání společenského večera spojeného s medařskou soutěží je nutno najít nové vhodné prostory /prostory hotelu Sole nebude možno dále využívat/

           zapsal 4.4.2018 Bosák
 Zápis z výborové schůze ČSV- 7.3.2018Zápis z výborové schůze ČSV - 7.3.2018 

Účastníci: Kalenda, Bosák, Dubčák, Matoušek, Matoušková,Hájek, Haluza,Janota, Hába, Venený, Sousedík.

  1. Pro přípravu oslav 100 let od založení naší organizace byl ustanoven 5-ti členný tým  ve složení: manželé Šimečkovi, manželé Matouškovi a př. Kalenda . Jejich úkolem bude stanovení termínu  a místa oslav a vytvoření  programu průběhu oslav. Na setkání důvěrníků 18.3. na Horákově Mlýně budou požádáni i důvěrníci o podání návrhů na průběh oslav, aby bylo zajištěno co nejvíce názorů na průběh této akce. Se svým návrhem  seznámí ustanovený tým výbor ZO v květnu 2018.
  2. Včelařský zájezd 28.7.2018  bude k manželům  Stupárkovým do Olšovce . Původní záměr uskutečnit zájezd do Skaličky k Juráńům není možno uskutečnit /dovolená Juráňových v tomto termínu/ . Návštěvu včelaře zajistil př. Kalenda, doprovodnou kulturní akci zajistí př. Šimeček. Velikost autobusu bude zvolena dle zájmu včelařů.
  3.  21.4 se v UH. Hradišti oba naše včelařské kroužky  zúčastní Soutěže pro mladé včelaře /Zlatá včela/ .
  4. Vyhodnocením vzorků měli byl diagnostikován mor včelího plodu u 20-ti vzorků z naší ZO. Dotčení včelaři budou o této situaci a následném řešení informováni Vterinou Zlín.
  5. Př. Kalenda představil plán na zlepšení kvality včelařských seancí. Jedná se o vytvoření týmu několika  odborníků v oblasti včelařství, kteří se budou postupně střídat s různými tématy na seancích. Jedná se o: př.Kalendu, př. Hájka, př.Janotu, př. Slavíka, př. Královou a př. Bartoškovou. O termínu započetí těchto seancí bude př. Kalenda informovat výbor na dubnové výborové schůzi.
  6. př. Dubčák informoval o zatím nevyřešeném problému, který je i součástí usnesení výroční schůze - zlepšení kvality internetových stránek naší ZO. Současné stránky jsou provozovány na bezplatném internetovém bloku, který neumožňuje přehledné členění informací do jednotlivých oddílů. Př.  Hájek informoval přítomné, že cena kvalitnější internetové platformy včetně poplatků je cca 6.000kč/rok.
 Po diskusi ohledně  účelnosti nových stánek a případných dalších možnostech podávání informací našim členům bylo odhlasováno vytvoření těchto nových stránek, kde z časových důvodů nebude převáděna celá historie stávajících stránek, ale budou začínat novými aktuálními zprávami a událostmi.
 Zajištěním těchto stánek byl pověřen př. Hájek, který bude na dubnové schůzi informovat o průběhu vzniku těchto stránek.


           zapsal 8.3.2018 Bosák