Pozvánka na VČS ZO ČSV Zlín - neděle 27.1.2019

Pozvánka na VČS ZO ČSV Zlín

Výroční členská schůze ZO ČSV Zlín se uskuteční 27. ledna 2019 v Restauraci U Barcuchů ve Zlíně od 9.00 hodin.


Program schůze:
1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti výboru základní organizace za rok 2018 a plán činnosti v roce 2019
4. Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
5. Zpráva kontrolní a revizní komise
6. Zvolení důvěrníků
7. Návrh usnesení
8. Představení nových členů ZO
9. Přestávka
10. Diskuze
11. Schválení usnesení
12. Závěr


Podle článku 12, odst. 7 Stanov Českého svazu včelařů, z.s., nedostaví-li se na výroční členskou schůzi ani půl hodiny po určené době zahájení více než polovina členů, ukončí předsedající řádnou výroční členskou schůzi a zahájí náhradní VČS, která je schopná se usnášet, je-li přítomna alespoň čtvrtina členů. Náhradní schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Program náhradní VČS musí být totožný s programem řádné VČS.


Za výbor ZO ČSV Zlín zve všechny Ing. Jiří Kalenda, předseda

Lednový kurz pro začínající a mírně pokročilé včelaře - 12.1.2019

První kurz roku 2019 pro začínající včelaře a mírně pokročilé se konal v sobotu 12.1.2019 v ZŠ Želechovice od 8.30 hodin. Hlavním tématem byly připravující se dotace Zlínského kraje pro včelaře, evropské dotace 1.D pro rok 2019 a taktéž jsme se věnovali volbou stanoviště...


 

Polská vysoká škola nabízí v Česku studium včelařům i realitním makléřům

Zlínský kraj má novou soukromou vysokou školu. Jako jediná v republice nabízí vzdělání v oblasti včelařství. Fakultu v Uherském Hradišti otevřela polská Vysoká škola Jagiellońská se sídlem v Toruni, v nabídce jsou také obory realitní makléř nebo bezpečnost a ochrana.(ilustrační snímek)
(ilustrační snímek) | foto: Karel KopáčMF DNES
První včely si s velkým nadšením pořídila před několika lety a informace si o nich hledala sama nebo je získávala od zkušenějších včelařů. Když narazila na nabídku nové školy, neváhala.
„Sice už vysokou školu mám, ale taková ucelená nabídka včelařských předmětů mě lákala. Za první semestr už máme za sebou přednášky na téma včelí pastvy, teď budeme probírat téma včelích produktů, jak zpracovávat propolis, jak dále pracovat se včelím voskem,“ prozradila jednatřicetiletá Blanka Vytrhlíková.
Žádná jiná škola jí nic podobného nenabídne. Zájemci o včelařství mají v České republice na výběr pouze učňovskou školu, případně střední, která se včelařství okrajově věnuje.
S vysokoškolským vzděláním je Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti ojedinělá.
„Doplnili jsme mezeru na trhu. V Německu, Rakousku i dalších zemích je takový obor zcela běžný, navíc je propojený s výzkumem, což je další plus,“ vysvětlil Roman Slavík, který je jedním z vyučujících.

V Polsku má univerzita skoro deset tisíc absolventů

Škola je otevřená teprve tři měsíce. Jejím zřizovatelem je soukromá polská Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, která vznikla před patnácti lety.
Tehdy se v Toruni spojili akademici s odborníky z praxe, aby založili vysokou školu pro atraktivní a prakticky uplatnitelné vzdělání. Zaměřili se na ekonomiku a správu, management podniku, pedagogiku nebo mezinárodní vztahy.
Dnes na ní vyučuje asi čtyřicet akademiků a studuje tisícovka zájemců. Za celou dobu je absolventů téměř deset tisíc. Ve Zlínském kraji vznikala fakulta podobně.

„S týmem kolegů akademiků jsme se od začátku orientovali na takovou instituci, která by měla mezinárodní charakter a nabízela obory, které žádná jiná vysoká škola u nás nemá,“ sdělil děkan fakulty Oldřich Hájek.
„Orientace na včelařství byla jasná od samého začátku. Sám aktivně včelařím a je pro mě velkou ctí, že jsme jako jediní v České republice i na Slovensku mohli v tomto krásnému oboru nabídnout formální vysokoškolské vzdělání,“ doplnil.
Přednáškové místnosti má škola v areálu bývalých hradišťských kasáren, ve kterém sídlí také fakulta krizového řízení zlínské Univerzity Tomáše Bati.
Na fakultě je v této době ve všech typech programů na 200 studentů. Kromě včelařského oboru škola nabízí i obor realitní makléř nebo bezpečnost a ochrana.
„Řada studentů už včelaří, tady se snaží pochopit principy i charakter. Máme tady lidi z praxe i ty, kteří s tímto oborem neměli zatím nic společného, ale zajímá je to,“ vysvětlil Slavík.

Semestr bakalářského studia vyjde na 18 tisíc korun

Netradiční obor má studenty připravit na vedoucí pozice ve státním i soukromém sektoru. Tam, kde se zabývají životním prostředím, udržitelnou krajinou, včelařstvím, zemědělstvím. Takové posty by měli najít na obecních i krajských úřadech, veterinárních správách, v zemědělských podnicích a podobně.
Předměty jsou zaměřené na specifickou oblast včelařství, na včelařské práce, zdraví včel, tvoření projektů nebo včelařské výrobky a jejich prodej. Kromě toho ale dostanou studenti také základy právních a správních věd, ekonomických věd a financí, managementu, řízení a marketingu, psychologie nebo sociologie a komunikace.
Vznik oboru vítá i Český svaz včelařů. „Samozřejmě, že včelaři se chtějí učit nové věci. Přicházejí mladí zájemci, které tento obor zajímá v širším měřítku,“ uvedla předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová.
Škola musela splnit náročné akreditační podmínky na české i polské straně. Výuku proto garantují odborníci z celé republiky. Za semestr si studenti platí 18 tisíc korun. Magisterský program je o tři tisíce dražší.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/vysoka-skola-jagiellonska-torun-fakulta-uherske-hradiste-vcelarstvi.A190108_449398_zlin-zpravy_ras?fbclid=IwAR2UxQQr3A5npq2e7LDtQpt6k32-OsJaAJ-tdeUmFGDgGqCkz2FslCv7nxo

Oběžník 1/2019 OO ČSV Zlín


ČSV OO Zlín
Podívat se na tento email v prohlížeči...
RSS
Facebook ČSV OO Zlín
Web

Vážení včelaři,

zasíláme Vám oběžník s informacemi od ČSV - OO Zlín, předejte je členům ve vašich ZO.
Objednávky léčiv v roce 2019
Pro objednávky léčiv v roce 2019 využijte interaktivní formulář na stránkách okresní organizace: http://csvoozlin.cz/objednavky-leciv/

V interaktivním formuláři je třeba vyplnit všechny povinné údaje

Termín sběru požadavků pro první souhrnnou objednávku je: 18.2.2019


Termín sběru požadavků pro druhou souhrnnou objednávku je: 15.4.2019

Termín sběru požadavků pro třetí souhrnnou objednávku je: 17.6.2019


Léčivo Gabon Flum je v současnosti na předobjednávku, jeho distribuce bude upřesněna v průběhu roku 2019.
POZVÁNKA
Evropské dotace pro včelaře
Na stránkách ČSV, z.s. byly zveřejněny nové formuláře pro žadatele o dotace EU.
 

Budete-li žádat o dotace, využívejte tyto formuláře. Staré formuláře nelze použít. Na stránkách naleznete rovněž  podmínky pro žadatele.

V případě dotazů se obracejte na předsedu OO Zlín - Dr. Roman Slavík (email: oozlin@vcelarstvi.cz, tel: 777 096 829)
Dotace Zlínského kraje pro včelaře
Zlínský kraj vyhlásil dotační program: RP08-19 PODPORA VČELAŘSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

V rámci programu mohou včelaři získat dotaci až 10.000,- Kč z celkově alokované částky 1.500.000,- Kč.

Žadatelé, kteří získali finanční prostředky na nákup včelařského vybavení z RP08-17, RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském kraji, nemají možnost v roce 2019 podávat Žádost.

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 21. 1. 2019 do 15. 02. 2019 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

Podrobnější informace k programu naleznete na stránce: https://www.kr-zlinsky.cz/rp08-19-podpora-vcelarstvi-ve-zlinskem-kraji-aktuality-15302.html

V případě dotazů se obracejte na předsedu OO Zlín - Dr. Roman Slavík (email: oozlin@vcelarstvi.cz, tel: 777 096 829)

VYSOKOŠKOLSKÝ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR

V Uherském Hradišti je od školního roku 2018/2019 otevřen vysokoškolský bakalářský studijní obor: "Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny", který je určen všem studentům, jenž chtějí rozvíjet své znalosti, dovednosti, a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny.

Bližší informace o studijním oboru naleznete na stránkách: http://www.fves.eu/bc-vcelarstvi.html

Zájemci o studium mohou vyplnit "Přihlášku ke studiu". Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.
Kurz "nejen" pro začínající včelaře
Pro zájemce o včelaření, začínající včelaře, ale i ty, kteří si chtějí rozšířit obzory, jsme připravili vzdělávací kurz.
Kurz je plánován na celou jednu včelařskou sezónu.

Přihlášky do kurzu lze stále podávat.
Účastníci získají nejen základní teoretické poznatky, ale také budou absolvovat praxi na včelnici.
V případě zájmu, kontaktujte předsedu OO Zlín – Dr. Romana Slavíka. (email: slavik@post.cz)

Zápis v výborové schůze ZO ČSV - 2.1.2019


Zápis z výborové schůze ČSV- 2.1.2019
Účastníci: Kalenda, Bosák, Dubčák, Matouškovi, Haluza, Venený, Šimeček, Hurta, Novák, Ponižil, Hájek.

  1. Byla projednána příprava výroční schůze, která se uskuteční 27.1.2019 u Barcuchů v 9.00h. Před začátkem schůze budou důvěrnící odevzdávat vzorky měli od jednotlivých včelařů. Srdečně zveme všechny členy naší ZO.
                                                                                                   
  1. Příprava oslav 100 let ZO - Termín slavnostní schůze se předpokládá 14.3.2020

  1. Příprava jarního zpravodaje - termín uzávěrky pro jednotlivé příspěvky je 28.2.2019. Rozhovor s př. Ponížilem zajistí př. Dubčák . Místo zájezdu zatím není pro odmítání ze strany navštěvovaných včelařů dohodnuto.

  1. Jednání revizní komise proběhne v příštím týdnu u př. Dubčáka.      


           zapsal 5.1.2019 Bosák

Včelařská seance - leden 2019

První včelařská seance v roce 2019 se konala v klubu K 204 ve Zlíně a to ve středu 2.1.2019 od 18.00 hodin